“Bảo dưỡng xe nhanh – Giáng sinh an lành”

CT DỊCH VỤ DANH CHO KHÁCH HÀNG NISSAN NOEL 2018

I-Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng xe Nissan vào làm dịch vụ tại các Đại lý 3S Nissan kể trên trong thời gian chiến dịch.

II-Thời gian khuyến mại:

Chương trình được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018

III-Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khách hàng làm dịch vụ trong thời gian khuyến mại sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

  • Kiểm tra miễn phí bằng máy chẩn đoán chuyên dụng Consult III+
  • Giảm giá 20% bảo dưỡng (áp dụng khi khách hàng làm đầy đủ gói bảo dưỡng tiêu chuẩn)
  • Quà tặng (lịch bàn Nissan) cho tất cả khách hàng đến đại lý làm dịch vụ
  • Quà tặng cho khách hàng có hóa đơn từ 2 triệu trở lên (hóa đơn do khách hàng tự chi trả và chưa bao gồm VAT)

Chú ý: Số lượng quà tặng có hạn và không bao gồm chi phí sơn, lắp đặt.