“Chăm sóc xe, đón lộc về”

dịch vụ, chương trình, ưu đãi, KM

Nissan Bình Dương phối hợp cùng Nissan Việt Nam trọng thông báo thông tin chính thức về chiến

“Chăm sóc xe, đón lộc về”

Nội dung như sau:

  1. Tên chương trình khuyến mại: “Chăm sóc xe, đón lộc về”
  2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Bình Dương.
  1. Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng xe Nissan vào làm dịch vụ tại các Đại lý 3S Nissan Bình Dương kể trên trong thời gian chiến dịch.

  1. Thời gian khuyến mại: Chương trình được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2018 đến hết ngày 30/04/2018
  1. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khách hàng vào Đại lý 3S Nissan Bình Dương
làm dịch vụ trong thời gian khuyến mại sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

Ø  Kiểm tra miễn phí 24 hạng mục

Ø  Giảm giá 30% dầu động cơ

Ø Giảm giá 20% lọc dầu động cơ

Ø  Khách hàng sở hữu xe Nissan (tất cả các phiên bản) đến làm dịch vụ tại các đại lý trong thời gian khuyến mại sẽ được nhận được tối đa 01 Phiếu bốc thăm trúng thưởng cho 01 lượt làm dịch vụ và được tham dự chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng là:

–          01 Voucher du lịch Thái Lan cho 2 người trị giá 16,000,000 VND/1 giải

–          01 Voucher du lịch trong nước trị giá 10,000,000 VND/1 giải

–          03 Voucher du lịch trong nước trị giá 6,000,000 VND/1 giải